REALIZÁCIA

Pre fúkanú izoláciu STEICO ZELL nie je akýkoľvek priestor žiadnou prekážkou. Pomocou kvalitnej techniky je pri fúkaní izolácie dosiahnuté homogénne vyplnenie každej dutiny, alebo priestoru bez medzier a škár. Taktiež inštalačné prvky v priestoroch určených na zateplenie sú pri fúkaní dokonale izolované bez zdĺhavej ručnej práce.
Či už sa jedná o novostavbu, alebo rekonštrukciu je izolácia STEICO ZELL vždy mimoriadne priaznivá z hľadiska nákladov aj ekológie.

RÝCHLE SPRACOVANIE A TRVALÁ KVALITA

Aplikácia STEICO ZELL je realizovaná výhradne prostredníctvom vyškolenej firmy. Nároky na samotný výrobný proces sú taktiež veľmi vysoké. Kontrola nad výrobou prebieha v Nemeckom renomovanom inštitúte MPA NRW (úrad pre kontrolu materiálu Nordhein-Westfalen, Dortmund).
Drevné vlákno STEICO ZELL sa pomocou fúkacieho stroja vháňa cez flexibilnú trubku priamo do konštrukcie, alebo voľne na miesto určené k zaizolovaniu. Veľkou výhodou je, že stroj aj materiál sa nenachádza po dobu realizácie v priestoroch budovy, čím je zabezpečená plynulá práca v akomkoľvek priestore. Pri realizácií nevzniká žiadny odpad – pokiaľ ostane nejaký materiál môže sa jednoducho kompostovať. Značka kvality produktu a zaškolená aplikačná firma sú zárukou pre zákazníka.

ROZSAH POUŽITIA


• Vhodné pre izoláciu všetkých dutín stavebných konštrukcií
• Efektívne a ideálne riešenie voľne fúkanej izolácie väzníkových krovov
• Vhodné pre prefabrikované strešné a stenové dielce
• Ideálne pre sanáciu striech, stropov, stien aj podláh