Fúkaná izolácia – výroba 2019-07-10T14:20:15+02:00

Výrobný proces fúkanej izolácie je jednoduchý. Vstupná surovina mäkké ihličnaté drevo sa naseká na drevnú štiepku, ktorá sa pri termo-mechanickom procese dokonale rozvlákni. Tak vznikne drevné vlákno fúkanej izolácie, ktoré sa následne vysuší a je pripravené na balenie do prepravných vriec.

VÝROBNÝ PROCES DREVNÉHO VLÁKNA
FÚKANEJ IZOLÁCIE STEICO ZELL

 Drevo je trvalo obnoviteľná surovina. Drevné vlákno na výrobu fúkanej izolácie Steico Zell sa získava zo stromov starých 12-15 rokov, ktoré sú vysádzané spoločnosťou STEICO zväčša v okolí do 100 km od výrobného závodu. Drevo sa z iných zdrojov dováža len v minimálnom množstve. Fúkaná izolácia  Steico Zell sa vyrába už desiatky rokov, preto je celý tento proces a prístup zodpovedný a trvalo udržateľný. Svojou veľkosťou je spoločnosť STEICO najväčším výrobcom drevovláknitých izolácií na svete s exportom takmer do všetkých krajín sveta ako napr. Amerika, Austrália, Afrika, Japonsko, Rusko atď…Spoločnosť Tepore s.r.o. je priamym obchodným a technickým zastúpením STEICO na Slovensku a okrem distribúcie samotných materiálov realizuje aj fúkané izolácie prostredníctvom zaškolených pracovných skupín.