POROVNANIE MINERÁLNEJ IZOLÁCIE S FÚKANÝM DREVNÝM VLÁKNOM STEICO ZELL 2019-07-10T14:10:03+02:00

IZOLÁCIA VÄZNÍKOVÉHO KROVU
POROVNANIE MINERÁLNEJ IZOLÁCIE S FÚKANÝM DREVNÝM VLÁKNOM STEICO ZELL

Fúkané drevovlákno

fukana izolacia
  • vysoká tepelná kapacita drevného vlákna ochraňuje konštrukciou pred nepríjemným prehrievaním !

  • drevné vlákno vie regulovať a bezpečne absorbovať vlhkosť (funguje ako pijací papier). Roznáša vlhkosť po dutých kapilárach drevného vlákna a tým sa rýchlejšie a bezpečnejšie zbavuje vlahy.

  • 100 % vyplnenie všetkých detailov a škár na celej ploche (eliminácia akýchkoľvek tepelných mostov)

  • rýchla aplikácia bez odpadu (niekoľko hodín)

Minerálna vlna

fukana izolacia
  • veľmi malá objemová hmotnosť (nastáva prehrievanie konštrukcie v letnom období roka) – slabá akumulácia tepla !

  • slabá schopnosť minerálnych vlákien regulovať a vyrovnávať sa s vlhkosťou

  • prácna aplikácia (vyrezávanie rolkového materiálu okolo väzníkov)

  • nedostatočné prevedenie detailov okolo väzníkov = tepelné mosty !

fukana izolacia
fukana izolacia

Drevné vlákno STEICO ZELL = Vyššia pridaná hodnota tepelnej izolácie za porovnateľné náklady !

Fúkané drevovláknité izolácie sú súčasťou certifikovaných skladieb pre
nízkoenergetické a pasívne stavby certifikované cez TSUS.

fukana izolacia