Izolácia striech, krovov

Izolácia striech, krovov 2019-11-25T19:19:00+01:00

Viete z kade Vám uniká najviac tepla ? Ak ste si odpovedali, že práve zo strechy tak ste otázku zodpovedali správne. Zabrániť úniku tepla z vášho domova ani zďaleka nie je vôbec náročné, stačí mať len správne zhotovenú izoláciu strechy.

Voľba správnej izolácie Vám zabezpečí, že v zime teplo nebude unikať von a taktiež, že v lete sa horúci letný vzduch nedostane dnu. Dvojnásobne sa izolácia strechy oplatí riešiť ak máte doma obytné podkrovie. Výber materiálov na izoláciu striech je aj v tomto prípade rovnako pestrý. Na výber máte z drevovláknitej fúkanej izolácie, ktorá je vyprodukovaná z čistého drevného vlákna, konkrétne z borovicového dreva. Druhá možnosť je fúkaná celulózová izolácia, ktorá je vyprodukovaná z triedeného papiera. Tretia možnosť pozostáva tiež z fúkanej celulózovej izolácie, avšak tento typ je dodávaný bez náplne boritých solí.

Materiály, s ktorými pracujeme sú výlučne ekologické a šetrné k životnému prostrediu. Podstatnou informáciou je, že disponujú tepelnou a zvukovou izoláciou. Vytvárajú zábranu voči neprizanivému vetru, prachu, vlhkosti a tiež aj hluku. Rovnako sa používa aj ako poistná hydroizolačná vrstva pri strechách i pri stenách. Komplexne to funguje tak, že izolácia sa ukladá priamo nad krokvy. Pre zaujímavosť krov je nosná strešná konštrukcia, prevažne malého rozpätia, ktorá sa používa ako nosný prvok pri šikmých strechách.

Zatepľovanie strechy síce na prvý pohľad nevyzerá vôbec náročne, avšak ak by ste sa už chceli do tohto kroku púšťať sami, je treba sa vyhnúť základným chybám, ak nie ste profesionál a nemáte dostatočné skúsenosti ako firmy, ktoré sa tým živia. U laikov zvyčajne nastávajú už počiatočné chyby akým je chybný návrh hrúbky izolácie a následne nesprávne zavedenie izolantu medzi krokvy. To znamená, že v tomto prípade by izolácia strechy bola absolútne zbytočná a nesplnila by svoj zámer. Preto je ideálne sa v tomto smere spoľahnúť na odborných pracovníkov, ktorí presne vedia čo majú robiť.

izolacia striech

v prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii na telefónnych číslach

Fúkané drevovláknité izolácie sú súčasťou certifikovaných skladieb pre
nízkoenergetické a pasívne stavby certifikované cez TSUS.

tsus fukana izolacia