Izolácia väzníkového krovu

Izolácia väzníkového krovu 2019-11-25T19:20:49+01:00
fukana izolacia

Fúkaná izolácia Steico Zell je najideálnejšie riešenie zateplenia väzníkových krovov nakoľko rieši všetky problémové miesta ako napr.  prefúknutie pomúrnice, ktoré eliminuje jej premŕzanie a následné s tým spojené problémy a chyb, ktoré sa bez zateplenia pomúrnice prejavia na konštrukcií.

Steico Zell príprava parozábrany

V príprave väzníkového krovu na aplikáciu fúkanej izolácie odporúčame parozábranu fixovať priamo na väzníkový krov pomocou strešných lát (prípadne tenkých pásov z OSB dosky) osovo rozmiestnených každých cca 30 max 40 cm. Takto pripravená fólia je dostatočne podoprená aby sa mohla fúkaná izolácia aplikovať priamo na ňu, či už z podstrešného priestoru, alebo zo spodnej strany cez montážne otvory. Takto pripravená konštrukcia umožňuje bezpečne bez zásahov do parozábrany viesť všetky potrebné rozvody v priestore nad SDK závesom.

Bungalov, novostavba či už dom vo svojich najlepších rokoch, vždy je najefektívnejšou metódou práve fúkaná izolácia, skrze ktorej môžeme zabrániť úniku tepla alebo prehrievaniu domácnosti v letnom období. Vďaka väzníkovému krovu môžete mať izoláciu zhotovenú bez nadbytočných škár. Čo sa týka celkového zhotovenia izolácií väzníkových krovov, je to veľmi rýchla a spoľahlivá forma, ktorá Vám taktiež i zlepší akustické vlastnosti stropu.

Na zhotovenie izolácie väzníkového krovu, máte možnosť využiť dva spôsoby. A to drevovláknitú fúkanú izoláciu, ktorá sa považuje za jednu z najideálnejších metód. V prvom rade počas celého roka si môžete užívať ideálnu teplotu v miestnostiach vašej domácnosti a taktiež má vysoký trvácny efekt. Izolačná vrstva bude bez akýchkoľvek medzier či škár. Celkové spracovanie materiálu prebieha bez nadbytočného odpadu, z čistého drevného vlákna z borovicového dreva. To znamená, že táto metóda je absolútne ekologická a šetrná voči životnému prostrediu.

Metóda fúkanej celulózovej izolácie disponuje minimálnymi rozdielmi. Skutočnosťou je, že najvhodnejšou je práve do starých trámových stropov, ale taktiež sa nevylučuje fakt, že je vhodná i na zateplenie väzníkových krovov. Poskytuje nám i možnosť byť využitá na zateplenie konštrukčných dutín striech, stropov a stien. Materiál je vyprodukovaný z triedeného starého papiera, takže spracovávanie sa uskutočňuje ekologickou formou.

v prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii na telefónnych číslach

Fúkané drevovláknité izolácie sú súčasťou certifikovaných skladieb pre
nízkoenergetické a pasívne stavby certifikované cez TSUS.

tsus fukana izolacia