Izolácia väzníkového krovu

Izolácia väzníkového krovu 2019-10-20T00:13:26+02:00
fukana izolacia

Fúkaná izolácia Steico Zell je najideálnejšie riešenie zateplenia väzníkových krovov nakoľko rieši všetky problémové miesta ako napr.  prefúknutie pomúrnice, ktoré eliminuje jej premŕzanie a následné s tým spojené problémy a chyb, ktoré sa bez zateplenia pomúrnice prejavia na konštrukcií.

Steico Zell príprava parozábrany

V príprave väzníkového krovu na aplikáciu fúkanej izolácie odporúčame parozábranu fixovať priamo na väzníkový krov pomocou strešných lát (prípadne tenkých pásov z OSB dosky) osovo rozmiestnených každých cca 30 max 40 cm. Takto pripravená fólia je dostatočne podoprená aby sa mohla fúkaná izolácia aplikovať priamo na ňu, či už z podstrešného priestoru, alebo zo spodnej strany cez montážne otvory. Takto pripravená konštrukcia umožňuje bezpečne bez zásahov do parozábrany viesť všetky potrebné rozvody v priestore nad SDK závesom.

v prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícii na telefónnych číslach

Fúkané drevovláknité izolácie sú súčasťou certifikovaných skladieb pre
nízkoenergetické a pasívne stavby certifikované cez TSUS.

tsus fukana izolacia